“Гуканне вясны”- адно з самых лірычных, прыгожых і магічных святаў беларусаў. Нашы продкі пачаткам года лічылі вясну – пару сапраўднага абуджэння прыроды і надзей чалавека на лепшае жыццё.